Jupitel - Elektronika dla przedsiębiorczych


Idź do treści

Monitor magistrali I2C

Dla Serwisu RTV

MT-4K - monitor magistrali I2C

Zaawansowany przyrząd diagnostyczny służący do śledzenia, rejestrowania i wyświetlania wszystkich szczegółów transmisji przebiegającej magistralą I2C. Oto jego najważniejsze cechy funkcjonalne:

  • niewielkie wymiary, solidna i estetyczna obudowa
  • zasilanie bateryjne
  • praca bez podłączania do komputera (eliminuje zagrożenia uszkodzeń komputera lub badanego sprzętu na skutek różnic potencjałów masy, istniejące przy stosowaniu nieizolowanego monitorowania komputerowego)
  • własny wyświetlacz LCD
  • "bierna" praca nie wywołująca żadnego wpływu na badane urządzenie
  • wbudowana pamięć pozwalająca na rejestrowanie i późniejsze przeglądanie przebiegu transmisji
  • możliwość rejestrowania selektywnego, tzn. wprowadzania do pamięci tylko tych fragmentów transmisji, które w danym momencie nas interesują
  • wysoka niezawodność i odporność na błędy w użytkowaniu
  • własna, zaprogramowana biblioteka adresów I2C, pozwalająca (w większości przypadków) automatycznie identyfikować funkcje układu scalonego uczestniczącego w transmisji
  • prosta nie wymagająca nauki obsługa.


Zastosowanie przyrządu do wykrywania uszkodzeń
Monitor MT-4K pozwala identyfikować i lokalizować uszkodzenia układów scalonych dołączonych do magistrali I2C. Trzy tryby pracy monitora pozwalają na diagnozowanie uszkodzeń metodą kolejnych przybliżeń. Pierwszym krokiem jest stwierdzenie, czy linie SDA i SCL nie są zablokowane. Drugim krokiem jest zarejestrowanie wszystkich układów, z którymi mikroprocesor sterujący próbuje nawiązać łączność. Na tym etapie można już stwierdzić, czy od wszystkich "wywoływanych" układów procesor uzyskuje odpowiedzi. Trzecim krokiem jest zarejestrowanie i analiza pełnej treści danych przekazywanych pomiędzy mikroprocesorem a wybranym układem (lub grupą układów). Szczególnie cenna jest możliwość rejestrowania nawet pojedynczej nieudanej próby wywołania jakiegoś układu. Wiele urządzeń jest skonstruowanych w taki sposób, że bezpośrednio po włączeniu zasilania procesor podejmuje próbę nawiązania łączności ze wszystkimi układami dołączonymi poprzez magistralę I2C. Brak odpowiedzi od jakiegokolwiek układu powoduje, że procesor uznaje urządzenie za niesprawne i wyłącza jego zasilanie. Zapobiega to powiększaniu się uszkodzenia, ale także utrudnia jego lokalizację. O tym, który układ jest niesprawny "wie" tylko procesor. W niektórych urządzeniach sygnalizuje on niesprawność podając (np. w formie migających LED-ów) tzw. kod błędu. Wykorzystanie monitora MT-4K pozwoli na uzyskanie informacji o uszkodzonych układach tam, gdzie kody błędów nie są wyświetlane, lub brakuje instrukcji jak należy te kody interpretować.

Zastosowanie przyrządu do odbezpieczania zablokowanych urządzeń
Niektóre urządzenia pozwalają na ich użytkowanie tylko przez ich właściciela lub inna uprawnioną osobę (np. zabezpieczenie odbiornika telewizyjnego przed dziećmi). Blokada dostępu polega zazwyczaj na konieczności wprowadzenia kodu, aby urządzenie dało się uruchomić. Wprowadzony kod jest porównywany z zawartością wpisaną wcześniej do określonych komórek pamięci eeprom. Możliwość blokady urządzenia często sprawia jednak kłopoty samemu właścicielowi, który zapomniał kodu, albo blokadę uaktywnił nieświadomie. Aby znieść blokadę, pierwszą czynnością jest wyśledzenie, w których komórkach pamięci kod ten jest przechowywany. Jeśli komunikacja z pamięcią eeprom prowadzona jest magistralą I2C (a w większości urządzeń tak właśnie jest), monitor MT-4K umożliwia zidentyfikowanie tych komórek. Jeśli zarejestrujemy wymianę danych między pamięcią a mikroprocesorem w chwili włączania urządzenia i wprowadzania kodu, to wśród kilku odczytywanych adresów pamięci, na pewno znajduje się adres komórki (komórek) zajętych przez kod. W podobny sposób można lokalizować położenie w pamięci eeprom innych danych, na przykład informacji ustawianych w trybie serwisowym, informacji o zaprogramowanych stacjach itp.

Zastosowanie przyrządu przy konstruowaniu i uruchomianiu urządzeń
Konstruując urządzenie z układem scalonym sterowanym magistralą I2C, przy użyciu monitora MT-4K możemy kontrolować czy dane wysyłane do układu są zgodne z zamierzeniami. Możemy także w innych gotowych urządzeniach "podglądać" jakie dane są transmitowane do układu dla wywołania określonej reakcji. Podpatrywanie "jak to robią inni" jest często najkrótszą drogą do celu i pozwala konstruktorowi znacznie przyspieszyć realizację projektu.

Zastosowanie przyrządu w charakterze próbnika stanów logicznych
Ponieważ linie SDA i SCL magistrali I2C są zwykłymi liniami cyfrowymi, monitor MT-4K może być używany także do sygnalizowania stanów w dowolnych układach cyfrowych. Rozróżniany i wyświetlany jest poziom niski, poziom wysoki oraz przebieg dwustanowy.

Ukompletowanie
W skład kompletu oprócz samego MT-4K wchodzą:


Cena: 239,00zł + 23% VAT

Strona główna | Oświetlenie LED | Projekty - Usługi | Dla Serwisu RTV | Galeria - Referencje | Firma | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego