Jupitel - Elektronika dla przedsiębiorczych


Idź do treści

Nota prawna

Firma

Oświadczenie o prywatności i ochronie danych
Dane użytkowników naszego serwisu, udostępnione nam w efekcie złożonych u nas zamówień albo w skierowanej do nas korespondencji będą przechowywane w bazie danych i używane przez firmę Jupitel jedynie w celu realizacji zamówienia albo do odpowiedzi na zapytania. Dane te nie będą przez nas przesyłane, sprzedawane, wymieniane, wypożyczane, ani w żaden inny sposób przekazywane stronom trzecim.

Odrzucenie odpowiedzialności
Firma Jupitel prowadzi niniejszy serwis aby informować o swojej ofercie. Eksponowane materiały przygotowujemy rzetelnie i z należytą starannością. Jednak nie możemy zagwarantować, że wszystkie zawarte tu informacje są, wyczerpujące i wolne od błędów. Treść strony podlega zmianom. Firma Jupitel nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody, które mogą wyniknąć z używania strony, a publikowane tu dokumenty nie stanowią elementu zawieranych przez Jupitel umów.

Prawa autorskie
Właścicielem praw autorskich do całości materiałów udostępnianych w tym serwisie (w tym skryptów, dokumentów, grafiki i programów komputerowych) jest B.O.W.E. Jupitel z siedzibą w Gdańsku.
Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną bądź elektroniczną, bez wyrażonej na piśmie zgody Właściciela jest zabronione. Oprogramowanie komputerowe może być pobierane wyłącznie w celu dokonania jego oceny albo do wykorzystania wraz produktem firmy Jupitel, do którego jest dedykowane.
Wszystkie znaki towarowe będące własnością innych firm zostały w tym serwisie użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

© Biuro Opracowań i Wdrożeń Elektroniki Jupitel s.c, Gdańsk, wszelkie prawa zastrzeżone

Strona główna | Oświetlenie LED | Projekty - Usługi | Dla Serwisu RTV | Galeria - Referencje | Firma | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego